Thursday, August 12, 2010

விரும்பி படித்தது

þó¾ Å¡Ã ÌÓ¾õ Àò¾¢¡¢¨¸Â£ø ¿¡ý Å¢ÕõÀ£ ÀÊò¾ ¸Å¢¨¾

«õÁ¡ ÅÕõŨÃ...

ÁÃò¨¾ ¦Å𼡾£÷!

ÜìÌÃø þð¼Ð!

ÌïÍì ÌÕÅ¢.

--§¸¡¨Å À¢Ãº¡ò

Post a Comment

Arulmigu Kapaleeshwarar Temple- Mylapore, Chennai

அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் கோவில் - மயிலாப்பூர் (திருமயிலை ) நிறைவே கானும் மனம் வேண்டும் சிவனே ! அதை நீ தரவேண்டும்  ராஜ கோபுரம்  தே...